Ontwikkeling van identiteit en zelfbeeld

Wie ben ik eigenlijk en waar hoor ik bij?

Een belangrijk deel van opgroeien gaat over het ontwikkelen van een eigen identiteit en een positief zelfbeeld. Die worden beïnvloed door tal van factoren, zoals ouders, andere familieleden, leerkrachten, vriendjes, klasgenoten, (sociale) media en ervaringen die kinderen opdoen. Complimentjes wanneer een kind iets goed doet, uitdagingen aangaan, iets nieuws ondernemen en positieve ervaringen helpen bij het opbouwen van een positief zelfbeeld.

 

Positief of negatief zelfbeeld?

Een positief zelfbeeld is onontbeerlijk om je gelukkig te kunnen voelen en weerbaar te zijn. Maar met een zelfbeeld wordt je niet geboren, je bouwt het op aan de hand van ervaringen. Kleine dingen, waar je als ouders misschien geen erg in hebt, kunnen een negatief effect hebben op dit zelfbeeld. Het kunnen bijvoorbeeld patronen zijn die jij hebt meegekregen in jouw jeugd die je, misschien ongemerkt, doorgeeft aan je kind. Of op school kunnen opmerkingen van leerkrachten of klasgenoten bijdragen aan een negatief zelfbeeld. In de zoektocht naar wie een kind is en waar het bij hoort, kunnen negatieve ervaringen een grotere rol spelen dan je soms verwacht.

Heeft jouw kind een positief zelfbeeld?

Wanneer kinderen worstelen met hun identiteit of zelfbeeld, bijvoorbeeld doordat ze lastig vriendjes kunnen maken of niet weten welke rol ze hebben in een groep, kan dat leiden tot grote frustratie. Boosheid, schreeuwen, gooien, slaan en schoppen zijn dan het gevolg. Kinderen met een negatief zelfbeeld kunnen zich ook juist terugtrekken, vriendschappen mijden of angstig zijn ‘omdat iets ze toch niet lukt’. Als je twijfelt aan het zelfbeeld van je kind, doe je je kind een enorm plezier door aan de bel te trekken.

Mijn aanpak voor een positief zelfbeeld

Als integratieve kindercoach-counselor zie ik vaker kinderen die rondlopen met een negatief zelfbeeld. Tijdens laagdrempelige coachsessies help ik jouw kind om negatieve gedachtes te herkennen en om dat nare gevoel te begrijpen. Zo kan jouw kind zich er zelf een mening over vormen en er een eigen oplossing voor vinden. Daar krijgt je kind meer zelfvertrouwen van wat bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Tijdens oudersessies krijgen jullie meer inzicht in jullie invloed op het zelfbeeld en geef ik jullie tips en handvatten die helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Het kind staat centraal

Aansluiten bij de belevingswereld van het kind, van daaruit het beeldend vermogen aanspreken, en het kind helpen begrijpen wat er écht aan de hand is en een oplossing te vinden, dat maakt dat integratieve kindercoaching een blijvend effect heeft.

Laat je gegevens achter voor een gratis kennismaking!

1 + 6 =