Tarieven integratieve kindercoach kindercounselor

Integratieve begeleiding is een cadeau voor het leven

KENNISMAKING - GRATIS SESSIE

Wanneer een kind bij mij is aangemeld voor integratieve kindercoaching, maak ik om te beginnen een afspraak voor een telefonische kennismaking met een van de ouders. Tijdens dit telefoongesprek inventariseer ik de hulpvraag, leg ik kort uit wat ik kan betekenen en stellen de ouder en ik samen vast of het kind bij mij op de juiste plek is.

Een telefonische kennismaking is kostenloos en vrijblijvend.

KINDSESSIE €60,-

De sessies met een kind duren een uur. Hoeveel sessies we nodig hebben staat niet van te voren vast. Het hangt af van het kind, het probleem dat het kind ervaart en hoe snel het kind zich zeker genoeg voelt om zonder mij weer verder te kunnen. Een integratief traject telt meestal tussen drie en vijftien sessies.

Een sessie kost momenteel €60,-* ipv €85,-, dit is inclusief voorbereidingstijd en administratie.
*dit tarief geldt tot het afronden van mijn tweede studiejaar in juli 2023

OUDERSESSIE €60,-

Een integratief kindertraject start met een oudersessie, de intake. Na drie tot vijf kindsessies volgt weer een sessie met ouders, waarin we bespreken welke veranderingen het kind heeft doorgemaakt en of er nog kindsessies nodig zijn. Ook geef ik ouders tips toegespitst op hun kind.
Sessies met ouders duren een uur.

Een sessie kost momenteel €60,-* ipv €85,-, dit is inclusief voorbereidingstijd en administratie.
*dit tarief geldt tot het afronden van mijn tweede studiejaar in juli 2023

schoolobservatie €120,-

In aanvulling op oudersessies en kindsessies, kan het soms waardevol zijn wanneer ik een keer op de school van het kind in de klas meekijk. De nadruk ligt daarbij op meebeleven wat het kind op school ervaart, zodat ik het kind en de leerkrachten van daaruit kan helpen. 

Een schoolobservatie kost momenteel €120,-* ipv €190,-,
dit is inclusief voorbereiding, reistijd, administratie en verslag.
*dit tarief geldt tot het afronden van mijn tweede studiejaar in juli 2023

Vergoeding

Tarieven integratieve kindercoach kindercounselor

Integratieve kindercounseling komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering, vanaf het moment dat de integratieve kindercounselor zich kan aansluiten bij de beroepsvereniging. Dat geldt nog niet voor mij. Om daarvoor te compenseren hanteer ik een lager tarief dan bij de beroepsvereniging aangesloten integratieve kindercounselors.

Tarieven integratieve kindercoach kindercounselor

Wat kun je verwachten van een integratieve kindercoach of kindercounselor?

  • Allereerst heb ik een korte telefonische kennismaking of startgesprek met de ouders. Denken we dat het kind bij mij op de juiste plek is, dan vullen de ouders een vragenlijst en behandelovereenkomst in.
  • Vervolgens heb ik een eerste sessie met de ouders over het kind en de hulpvraag en wensen voor de kindercoaching/-counseling, over de thuissituatie, de opvoeding, de schoolsituatie, en over omstandigheden die van belang kunnen zijn.
  • Na dit gesprek volgen de sessies met het kind. Een sessie duurt een uur. Ouders zijn daar in principe niet bij, tenzij dat niet anders kan of het de begeleiding juist ten goede komt.
  • Integratieve kindercoaching of kindercounseling is een kortdurende vorm van begeleiding, het totaal aantal sessies ligt meestal ergens tussen drie en vijftien sessies. De begeleiding is procesgericht, oftewel het kind bepaalt de inhoud en ik stuur op proces om zo een verandering in gang te zetten.
  • Na elke drie tot vijf sessies vindt er een vervolgsessie met de ouders plaats. Daarin bespreken we hoe het nu gaat en geef ik de ouders tips over hoe zij hun kind het beste kunnen begeleiden. Ik sluit het traject ook af met de ouders.

Een kind weet het zelf het beste!

Tarieven integratieve kindercoach kindercounselor

De tarieven die genoemd worden zijn altijd inclusief voorbereiding, administratie, bijwerken dossiers en kort tussentijds contact via e-mail of whatsapp.

Meld je hier aan!

3 + 8 =