Eerste Hulp bij boze en zeurende kleuters

Kleuters zijn het centrum van hun wereld

 

Voor kleuters is de wereld nog een groot magisch gebeuren. En zelf zijn ze het middelpunt, dat hoort bij hun levensfase. Hun eindeloze fantasie is ook wat kleuters vaak zo leuk maakt. Maar in die magische wereld gelden geen regels en grenzen zoals volwassenen die kennen. In die wereld willen ze alleen maar blij zijn.  In die wereld kennen ze nauwelijks woorden voor al hun gevoelens. Kleuters hebben een heel eigen perspectief.

‘Het valt toch best wel mee’

“Je bent de stomste mama van de wereld!” of “Ik wil nooit meer in dit huis wonen!” of smijten met speelgoed, slaan met deuren, krijsen, schreeuwen, blijven doordrammen, een boze of zeurende kleuter kan je behoorlijk het bloed onder de nagels vandaan halen. En bij jou een boze reactie ontlokken, want ja, hou je maar eens rustig met zo’n driftkikker tegenover je.
Veel ouders en scholen proberen die boosheid of het gezeur zo snel mogelijk te verminderen door kinderen ergens ‘te laten afkoelen’ en uit te leggen dat hun gedrag echt niet kan. En door de aanleiding af te doen als iets dat ‘toch best wel meevalt’ of ‘niet mag, dat weet je toch’.

Je boze kleuter wil je iets vertellen

Wat vaak vergeten wordt is dat kleuters de woorden en de sociale handigheid nog niet hebben om hun gevoel te uiten. Ze hebben een naar gevoel en door een ogenschijnlijk onbenullige gebeurtenis kan dat gevoel getriggerd worden, wat ontaardt in een boze bui. Of ze willen vasthouden aan het blije gevoel dat hun ijsje hen gaf en willen er daarom nog een en nog een. Maar in plaats van echt te luisteren naar onze kleuters, zijn volwassenen er vooral op gericht hen hun vervelende gedrag af te leren. Daarmee gaan ze voorbij aan hun gevoelens en leren ze kleuters aan om die gevoelens te onderdrukken in plaats van te uiten. En blijven de boosheid en het gezeur terugkomen.

Liefdevol grenzen stellen

In mijn praktijk als integratieve kindercoach komen veel van die zeurende of boze kleuters. Meestal hebben de ouders wel in de gaten dat er iets met hun kleuter aan de hand is, maar lukt het maar niet om daar achter te komen. Tijdens de coachsessies help ik jouw kleuter spelenderwijs om dat nare gevoel te ontdekken, te herkennen en te aanvaarden als iets dat erbij hoort. Dat helpt jouw kleuter een prettige manier te vinden om te reageren op dat gevoel. Je kind krijgt er ook meer zelfvertrouwen van.
Tijdens de oudersessies leer ik jullie als ouders hoe je liefdevol grenzen kunt stellen en hoe je het gevoel van je kleuter kunt erkennen en begrijpen, zonder toe te geven. Zodat jouw kleuter zich door jou volledig gezien en gehoord voelt en niet meer boos hoeft te worden.

Het kind staat centraal

Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren, van daaruit hun binnenwereld aanspreken, en hen helpen begrijpen wat er écht aan de hand is en een oplossing te vinden, dat is wat integratieve kinder- en jongerencounseling zo mooi maakt.

Vrijblijvend kennismaken?
Meld je aan!

12 + 13 =